Demokrazia Euskal Herriarentzat - Démocratie pour le Pays Basque

Demokrazia Euskal Herriarentzat - Démocratie pour le Pays Basque

4ème de couverture

Démo

Gatuzain

2-913842-24-0

17€

Demokrazia Euskal Herriarentzat mugimenduak 2000ko urtarriletik 2002ko uztaila arte buruturiko ekintza guzien bilduma da liburu hau. Argazkiekin eta parte hartzaileen kontakizunekin, ekintza bakoitzean bizi izan duguna helarazi nahi dizugu : prestaketa, gauzapena, tentsio uneak, irri karkailak, kolpeak, atxiloketak… Ekintza hautean zabaldutako agiri eta eskuorrien bildumarekin, Demoen aldarrikapenak eta argudioak ongi ezagutzeko parada eskaini nahi dizugu. Orokorkiago, gure filosofia zein den jakiteko auskera eman nahi dizugu, desobedientzia zibilaren estrategiari buruzko ekarpen teoriko batzu ere sartuz. Euskaraz eta frantsesez idatzia da liburua. Hizkuntza batean dagoen guzia ez dugu beste hizkuntzara itzuli, baina bi hizkuntzetatik bakar bat ezagutzen baduzu ere, gure dinamikaren nundik norakoetan murgilduko zara.

Ce livre est un recueil de toutes les actions réalisées par le mouvement Démocratie pour le Pays Basque entre janvier 2000 et juillet 2002. Avec les photos des actions et les témoignages, nous voulons faire parvenir ce que nous avons vécu dans chaque action : préparation, exécution, moments de tension, éclats de rire, coups, interpellations… Avec la publication des communiqués et des tracts, nous voulons vous donner la possibilité de savoir quels sont nos arguments et revendications. Plus généralement, ce livre sera l’occasion de connaître notre philosophie et quelques réflexions théoriques sur la stratégie de la désobéissance civile. L’ouvrage est écrit en basque et en français. Tout ce qui est écrit dans une langue n’a pas été traduit dans l’autre, mais même si vous connaissez qu’une seule des deux langues, c’est suffisant pour se plonger dans l’aventure Démo.